Zákaznícka podpora:+420 606 036 633eshop@stonepark.cz

TopStone jednozložkové UV stabilné polyuretánové spojivo na kamenné koberce - PurStone One

Kód: 87400
Novinka
Značka: TopStone
€28,67 / balení €23,89 bez DPH €22,94 / 1 kg
Na objednávku

PurStone One - Jednozložkové polyuretánové spojivo s výbornou UV stabilitou. Používa sa v exteriéri.

POZOR! Vlhkosť kameniva významne urýchľuje proces vytvrdnutia, preto je nevyhnutné pracovať s vysušeným kamenivom. Realizovať na vytvrdnutú penetráciu!

Veľkosť balenia je 1,25 kg.

Detailné informácie

Podrobný popis

Funkcia:

Spojovacia hmota na vytváranie povrchu TopStone vznikajúca zmiešaním spojiva s rôznymi typmi kameniva ponúkaných firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- jednozložkový materiál - použitie bez potreby váženia (balenie twinpack),
- vysoká odolnosť voči slanej vodě,
- výborná UV stabilita – spojivo vykazuje odolnosť voči poveternostným podmienkam, žltnutiu a degradácii,
- použitie v exteriéri,
- použitie je vhodné  na mramorové, aj riečne kamienky TopStone.

Vlastnosti:

- jednozložkové spojivo                                                                                                                                                                                              - optimalizovaná viskozita – zaistí dostatočnú vrstvu spojiva na kamenivu aj pri vyšších teplotách, spojivo nestečie,                                                - bez rozpúšťadiel – ekologický                                                                                                                                                                                  - - odolnosť voči chemikáliam,                                                                                                                                                                                        - bezfarebný,                                                                                                                                                                                                                  - bez zápachu
- spotreba je 1,25 kg na 25 kg balenie kameniva

POZOR! Vlhkosť kameniva významne urýchľuje proces vytvrdnutia, preto je nevyhnutné pracovať s vysušeným kamenivom. Realizovať na vytvrdnutú penetráciu!
 
Upozornenie:
Materiál je predajný iba osobám starším ako 18 rokov! Uchovávajte mimo dosahu detí!
 
Ostatné informácie k produktu nájdete v súboroch na stiahnutie!
 
Zložka:

 

 

 

 

Štandartné vety o nebezpečnosti:
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice.
P304 + P340 + P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo pri vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť

Dodatočné parametre

Kategória: Stavebná chémia - impregnácia, lepidla, odstraňovače
Veľkosť balenia: 1,25 kg